english version hungarian version Jelenleg 1 látogatónk van. Eddig 1 látogatónk volt.

Üdvözöljük a vitéz nagybányai Horthy Miklós
Tengerészeti Kiállítóterem oldalán!

Horthy-túra

Az emlékhelyek túra keretében, illetve külön-külön is látogathatóak, jegyváltás a Tengerészeti Kiállítóteremben (Kenderes, Szent István út 43.) és a Horthy kastélyban /Kenderes, Szent István út 27./ történhet. Látogatáskor lehetőség van túravezető közreműködését is igénybe venni.

Horthy-kastély

A ma kollégiumként üzemelő kastély neobarokk stílusban épült. Mai alakját 1925-ben, Kalin Ferenc építész által nyerte el.
 A város közepén lévő ősi kastély történetének részletei máig tisztázatlanok. Az eredetileg földszintes, késő barokk stílusú épület 1857-ben került a Horthy család birtokába, midőn a Szabolcs megyéből áttelepült Horthy István feleségül vette Halasy József kenderesi birtokos leányát, Paulát. Minden valószínűség szerint az 1800-as évek első harmadában Halasy Károly, a kormányzó dédapja építtette fel, késő barokk stílusban.
A kastély építészeti érdekessége, hogy a késő barokk stílust egy korábbi irányzat, a bécsi barokk jegyeivel egészítették ki. Ez az átépítés Horthy Miklósnénak volt köszönhető, akinek a család bécsi tartózkodásának idején a Mária Terézia-kori, gyönyörő barokk épületek nagyon megnyerték a tetszését. Kenderesen a vasútállomás kormányzói várója és a városháza homlokzata ugyancsak Horthyné ízlésére utal.
Az 1919 nyarán vívott harcok során, amikor a magyar Vörös Hadsereg a községet a románoktól átmenetileg visszafoglalta, a kastély súlyosan megrongálódott. 1922-ben a tetőzetet állították helyre, majd 1925-ben Kalin Ferenc tervei szerint az egész épületet átépítették. A földszintet dohányzóval és az előtte kialakított terasszal, a két oldalszárnyat a bejárat felőli oldalon négyoszlopos tornáccal, a főszárnyat pedig íves kocsi-aláhajtóval toldották meg. Jelentősen megváltozott az épület belső beosztása is. A közfalakat áthelyezték, a főszárnyra emeletet húztak, a padláson pedig manzárdszobákat alakítottak ki.
1944 októberében a Horthy családot a németek elvitték. Ezután a kastélyban lévő értékeket széthordták és megpróbálták az épületet tönkretenni. A bútorokat elhordták, a csodálatos könyveket és megmaradt tárgyakat máglyára hordták és elégették.
Volt olyan időszak, amikor az épületet magtárnak használtál, illetve lovakat tartottak benne. 1950-ben iskolát létesítettek itt. Jelenleg a kastélyba látogatók az épület szépségét tekinthetik meg, valamint azt a pár helyiséget, ami eredeti állapotában megmaradt. Az egykori pipázó pedig emlékszobaként őrzi a múltat, amelyben képeket láthatnak a régi idők kastélyáról.
Aki először jár településünkön, bizonyára némi meglepődéssel hallja a helybeliek, köztük is különösen az idősebbek nosztalgiától sem mentes történeteit Horthy Miklósról és családjáról. Magyarországon egyedülinek számít a kastély bejárata előtt látható Horthy-mellszobor is: 1945 után sehol máshol nem állítottak szobrot az egykori kormányzónak. Kenderesen azonban Horthy Miklósra elsősorban nem mint politikusra, a háborús tragédiába sodródott Magyarország államfőjére emlékeznek. A falu bőkezű patrónusát, jó szándékú és emberséges birtokosát tisztelik személyében. 

 


Tengerészeti Kiállítóterem

A gyüjteményt 2003-ban nyugalmazott tengerészek hozták létre az Alföld szívében, azzal a céllal, hogy Horthy Miklós tengerészeti, kormányzói, illetve emigrációs múltját megörizzék az utókor számára. A legtöbb kiállítási anyagot vitéz Dávidházy Andrásnak és DDr. Juba Ferencnek köszönhetjük, akiknek nagy szerepe volt abban is, hogy a Kormányzó úr és családtagjainak hamvai hazakerülhettek a családi kriptába. A teremben képi-, és tárgyi emlékeket láthatnak az ide látogatók, amelyek méltón örzik hajózási múltunkat és a Horthy család emlékét.
2010-töl a kiállítóteremben kialakításra került egy Trianon terem, mely Magyarország fájdalmát tükrözi, az 1920-as döntést követöen. 

 


Horthy kripta

A Horthy család kriptáját az 1920-as években építették, a kenderesi temetöben található. Az épületben 20 sírhely található, amelyböl 3 üres.
Itt nyertek örök nyughelyet:


• vitéz nagybányai Horthy Miklós
• vitéz nagybányai Horthy Miklósné jószáshelyi Purgly Magdolna gyermekeik:

 •   Horthy Magda
 •   gróf Károlyi Gyuláné Horthy Paulette
 •   Horthy István
 •   ifj. Horthy Miklós

 

 •   Horthy Istvánné gróf Edelsheim Gyulai Ilona
 •   nagykárolyi Gróf Károlyi Gyula /Horthy Paulette férje/
   
 •   a Kormányzó Úr szülei, nagyszülei

valamint Horthy Miklós öt testvére:

 • István
 • Zoltán
 • Szabolcs
 • Béla
 • Jenö

A családi kriptában helyezték örök nyugalomra a Kormányzó Úr legidösebb bátyjának, Istvánnak a feleségét borsodi és katymári Latinovits Margitot, valamint a Kormányzóhelyettes özvegyének második férjét, sir Guy Bowden ezredest is.

  

 


Református templom

A református templom dombján végzett régészeti ásatások során bebizonyosodott, hogy a falunak már a 12. sz.-ban volt temploma. 1325-ben ideköltözött kunok Szent Mihály arkangyal tiszteletére kőből és téglából újjáépítették. 1544 után népes és erős református egyházközség működött itt. Az 1700-as évekig a lakosság többsége református vallású. 1705-ben a szerb rácdúlás során, a lakosság nagy része ide menekült bízva abban, hogy a templomban megmenekülnek a támadóktól, de az ajtókat rájuk zárták és mindenki - nők, gyerekek, férfiak - benn égtek. A templomdomb az ő tömegsírjuk is. Akik életben maradtak elmenekültek, így Kenderes néhány évig kihalt volt. A reformátusok a falu ősi templomát 1729-33-ban állították helyre. 1861-ben újította fel a templomot Horthy István. Ő volt az első Horthy Kenderesen, aki 1850-ben érkezett ide. Ő volt a kormányzó úr édesapja.
A templom kalotaszegi stílusú – erről árulkodnak az 1738-ból megmaradt festett kazetták is - , maga a szószék is kalotaszegi mintázattal van faragva.
Itt található a hívek által 1938-ban készített pad, melyet a kormányzónak ajándékoztak születésnapja alkalmából. 

 


Római katolikus templom

A templomot 1783-ban kezdték építeni, de csak 1800-ban készült el. 1927-ben két mellékhajóval bővítették. A mellékhajók falán látható az a két festmény, amit Rovátkay R. Lajos készített és ajándékozott Horthy Miklósnak és feleségének 1938-ban, az Eukarisztikus Világkongresszus alkalmából. A képek érdekessége, hogy az egyiken Bűnbánó Magda van megfestve, de a „modell” Horthy Magda, a kormányzó pár 16 évesen elhunyt lánya volt, a másikon pedig magyar történelmi személyek /Szent István, Szent Imre, Gellért püspök, Horthy Miklósné/ és nagy magyar történelmi épületek /Budai Vár, Lánchíd/ vannak megfestve. A festmény sokáig egyedülállónak számított Európában, mert nem csak szentek találhatók meg rajta.
Mindkét templomunk műemlékként van nyilvántartva.
  

 


Horthy liget

1921-ig a település temetkezési helye volt, ekkor döntött úgy az akkori képviselő testület, hogy új helyet jelöl ki temetkezésre (ez a jelenlegi temető), a régi helyén pedig egy díszparkot hoz létre, melynek elsődleges célja az volt, hogy az első világháborúban megsérült katonáknak munkát biztosítson, ők gondozták a parkban a fákat és bokrokat. 1928-ban kötelezettséget vállaltak arra, hogy megépítik az I. világháborús emlékművet a XIII. huszárezred hősi halottainak emlékére /ebben az ezredben szolgált a Kormányzó testvére, Dr. Horthy Szabolcs is, aki J-N-Sz megye főispánja volt/, de az 1929-es gazdasági válság miatt elfogyott a pénz és nem tudták befejezni. 1940-ben a kormányzó saját- és állami pénzből támogatta az emlékmű befejezését. Az avatása 1941-ben volt. 

 


 

© 2017 www.horthytura.hu